TOMOYUKI AIDA ILLUSTRATION

 

 

    日本経済新聞出版社「印象でわかるバッテン社員 」著/藤本篤志
                 カバーイラスト、本文イラスト

 

          

    

 

 

Copyright (C) 2008 Tomoyuki Aida All Rights Reserved.